Ekologicko-sportovní kurz 7. - 11. 9. 2009

11. 09. 2009

Od pondělí 7.9. do pátku 11.9.2009 se naši novopečení šesťáci zúčastnili tradičního ekologicko-sportovního kurzu, během něhož upevňovali dobré vztahy v třídním kolektivu a zcela spontánně využívali aktivní metody environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

Pondělí 7. 9.

O kurzu, který pro nás, žáky šesté třídy ZŠ Jesenice, dnes začal, jsme už dříve slyšeli mnoho hezkého. Proto se na něj každý těšil. Dočkali jsme se hned na začátku druhého týdne nového školního roku.

Nejprve se naše třída rozdělila do dvou skupin – na cyklisty, kteří pod vedením pana učitele Knappa a paní učitelky Knappové vyjeli na kolech od školy v časovém předstihu, a na ostatní, kteří s paní učitelkou Valešovou a Zuzkou Chvojkovou cestovali nejprve vlakem do Rakovníka a odtud autobusem do Krakovce. Mezitím se naše zavazadla vezla v autech do Zvíkovce (díky panu Františku Maršálkovi), kde kurz bude probíhat.

Obě skupiny se setkaly v obci Krakovec, kde stojí hrad stejného jména. Při jeho prohlídce jsme se mohli na cokoliv zeptat a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí; třeba to, že se mu říkalo Krakovecká Chalůpka nebo že se zde natáčel pohádkový muzikál Ať žijí duchové! Ve filmové pohádce Princ a Večernice byl pak Krakovec sídlem zlého čaroděje Mrakomora. Než jsme hrad opustili, pokoušeli se kluci ještě zvednout 200kilogramovou kouli, což se jim samozřejmě nepodařilo.

Kdo nebyl cyklista, pokračoval z Krakovce do Zvíkovce pěšky. Znamenalo to ujít 12 kilometrů a zdolat 23 brodů, pokud jsme dobře počítali. Ale zvládli jsme to v pohodě, a když nám „kolaři" (jak jsme říkali skupině cyklistů) přišli naproti, věděli jsme, že náš domovský kemp U Varských je přímo před námi.

Jakmile jsme se ubytovali a vybalili si své věci, seznámili nás učitelé s pravidly bezpečnosti a chování během celého kurzu, jeho zaměřením a prostě vším, co nás tady na Zvíkovci čeká. Poté se všichni odebrali na večeři. V čase zbývajícím do večerky jsme si „vyráběli" trička. Ta se pak dala schnout do chaty, v níž byla část třídy ubytovaná. Na nic dalšího už ale nezbyl čas. Vykonali jsme osobní hygienu a plni dojmů z prvního dne šli spát. Dobrou noc!

Napsali: Monika Šantorová a Michal Žebrakovský

Ekologicko-sportovní kurz - pondělí 7. 9. 2009

Úterý 8. 9.

Ranní budíček nás vyhnal z postelí v 7:30. Sraz byl u břízy. Dali jsme si rozcvičku s během přes most a část lesa. To nám pak snídaně náramně chutnala!

Vlastní dopolední program začal po úklidu pokojů. Jedna skupina se vydala podél říčky Javornice (někdy bývá označována jako Javornický potok) do bývalého tábora, aby se věnovala sportu. Hry přehazovaná a frisbee (házení a chytání plastového disku) řádně protáhly naše těla, jak se po svačině přesvědčila i druhá parta. Ta se předtím věnovala sběru listů dřevin a jejich určování. Výměna skupin a jejich činností následně pokračovala nejen odpoledne po obědě a poledním klidu, ale i v příštích dnech.

Největším lákadlem druhé části dne se však stala plavba na kanoích, pramicích a šlapadlech po řece Berounce. Panečku, to byla zábava! Připadalo nám, že letní prázdniny ještě neskončily a nový školní rok teprve čeká na své zahájení. To si ovšem nemysleli členové druhé skupiny, kteří vystoupali strmým „krpálem" do lesa, aby zde vyhledali „své" stromy, analyzovali zvuky lesa a určovali výtrusné organismy. Ale jak už bylo uvedeno, skupiny si svá zaměstnání posléze prohodily.

Večer se uplatnila naše tvořivost. Malovali jsme erby, které nám napříště poslouží jako jakési vizitky, a také si vyzkoušeli dendrologický testík. Víc už jsme toho ale nestihli. Přišel čas večerní hygieny, vyhlášení večerky a spánku.

Napsal Zbyněk Fiala

Ekologicko-sportovní kurz - pondělí 7. 9. 2009

 

Středa 9. 9.

Říká se, že se ve středu láme týden. My jsme však lámali rekordy ve střelbě ze vzduchovky. A nejen ve střelbě! V dopoledních činnostech jsme se rovněž zaměřili na Morseovu abecedu a její znalost si prověřili v soutěži družstev.

Na tuto spíše dovednostní část navázala odpoledne část přírodovědná a sportovní. Přírodovědná spočívala v lovení a určování živočichů, a to v potoce, v řece, na louce a pod kameny. Samovi Pfejferovi se dokonce podařilo polapit tři skokany. Kromě nich jsme vylovili spoustu ploštěnek a larev chrostíků, což svědčí o čistotě vody zmiňovaného potůčku. Sportovní část pak spočívala v dalším nácviku plavby na kanoích, pramicích a šlapadlech.

Po večeři si celá třída vyslechla zajímavou a poučnou přednášku o myslivosti. Byla zaměřena na chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko, při jejímž okraji kemp U Varských leží. Hezká tečka za vydařeným dnem!

Napsala Tereza Bekárková

Ekologicko-sportovní kurz - pondělí 7. 9. 2009

Čtvrtek 10. 9.

Čtvrtek a celodenní výlet – slovní spojení, které hovoří za vše. Cíl zůstal stejný jako v minulých ročnících kurzu, tedy proslulá Skryjská jezírka, co se však změnilo, byl způsob dopravy. Podstatnou část cesty jsme totiž jeli autobusem.

První zastávku jsme učinili u Podmokelského mlýna, odkud jsme dále pokračovali již pěšky přes Přírodní rezervaci Skryjská jezírka do Skryjí. Celá tato oblast je známá jako naleziště zkamenělin mořských živočichů (stáří zhruba 600 milionů let), proslavené francouzským inženýrem Joachimem Barrandem. Jeho jméno má v názvu i muzeum ve Skryjích, které jsme následně navštívili. Získali jsme zde řadu užitečných informací. Poté jsme došli ke skryjskému mostu a pokoušeli se najít nějaké zkameněliny trilobitů. Každý si nakonec nějaký kousek odnesl, ovšem nejlepší pořídil Matěj Rampas.

Další zastávkou na naší cestě autobusem byl Křivoklát, konkrétně Informační centrum Správy CHKO Křivoklátsko. Tady jsme si prohlédli výstavu fotografií národních parků České republiky. Po naučné stezce Brdatka jsme se pak přesunuli do Zbečna, kde na nás opět čekal autobus. Návratem do Zvíkovce náš celodenní výlet sice skončil, nikoliv však čtvrteční program. Únavu a pot jsme spláchli při koupání v řece Berounce a pak se odebrali na večeři. Každý se už těšil na večerní táborák, vtipné scénky i opékání buřtů. Když k tomu došlo, náramně jsme bavili. Čas ale běžel a všechno nasvědčovalo tomu, že se tím dnešní program vyčerpal. Tak jsme šli celkem ochotně spát. Jenže zanedlouho učitelé vyhlásili bobříka odvahy! Byla to zkouška před zítřejším návratem domů, v níž nejvíce statečnosti prokázaly Lenka Fišerová a Veronika Kvíderová, které jediné nešly ve skupině.

Napsali: Miloš Müller a Veronika Kvíderová

Ekologicko-sportovní kurz - pondělí 7. 9. 2009

Pátek 11. 9.

Vstávali jsme v 730 a uvědomovali si, že už za pár hodin se náš kurz stane minulostí. Po snídani jsme si zabalili věci a uklidili pokoje, ale zbývající čas do oběda jsme ještě vyplnili pohybem. Skákali jsme do dálky a přes švihadlo, házeli granátem, přetahovali se lanem nebo hráli vybíjenou, prostě jsme plnili disciplíny sportovního víceboje. Jeho výsledky i výsledky všech ostatních soutěží a bodování úklidu se stihly vyhlásit ještě před obědem.

Po našem posledním jídle U Varských se vše připravilo k odjezdu. Naložila se zavazadla a skupina cyklistů vyjela na kolech směrem na Jesenici. Zbytek třídy se vydal pěšky na Zvíkovec spolu s paní učitelkou Valešovou a Zuzkou Chvojkovou, aby zde počkal na příjezd autobusu. Po přestoupení v Kostelíku dorazila skupina do Rakovníka, odkud ji vlak dopravil do Jesenice. U školy už mezitím čekali rodiče. Zhruba po deseti minutách dorazila ke škole i skupina cyklistů. Vzali jsme si svá zavazadla a rozloučili se s pocitem skvěle prožitého kurzu.

Napsali: Jirka Čech, Michal Kabela a Lenka Fišerová

/Příspěvky žáků byly slohově upraveny/

Ekologicko-sportovní kurz - pondělí 7. 9. 2009

Závěrečné slovo vedoucí kurzu

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným. Počasí nám, ostatně jako vždy, přálo a vše probíhalo v přátelské atmosféře. Vyskytl-li se nějaký problém, byl rychle vyřešen. Děti byly poměrně ukázněné a do všech aktivit se se zájmem zapojovaly.

Poděkování též patří Michalu Pechovi za zapůjčení plaveckých vest, IC LČR v Křivoklátě za bezvadnou přednášku a Radce a Igorovi Tjutčevovým za jako vždy perfektní servis, ochotu a nepřekonatelnou „kuchyň.

Letos se kurzu z 23 dětí 6. třídy zúčastnilo 21, z toho 11 „kolařů"- což je za poslední 4 roky nejvíce. „Kolaři" ujeli celkem 68 km.

Vlastimila Knappová