Hubertský den 22. 9. 2009

22. 09. 2009

V úterý 22.9.2009 uspořádala naše škola ve spolupráci s Lesy České republiky každoroční Hubertský (též Svatohubertský) den – setkání, při němž pracovníci LČR připravují pro děti pestrý program, nabitý naučnými a sportovními soutěžemi (střelba ze vzduchovky), ukázkami práce se zvířaty (tentokrát koně a lovečtí psi) a samozřejmě s přichystaným ohněm na opékání špekáčků...

Populární akci ovšem předchází několikakilometrová pěší procházka lesními cestami a známou jírovcovou alejí až k loveckému zámečku Sv. Hubert, postavenému na začátku 18. století Černíny
z Chudenic a pojmenovanému po patronovi lovců svatém Hubertovi. Celá trasa byla i tentokrát lemována soutěžními otázkami, přizpůsobenými žákům obou stupňů ZŠ a tematicky zaměřenými na ochranu přírody. Kdo při tom myslel také na lesní zvěř, sbíral cestou spadané kaštany.

Letošní Hubertský den se opět vydařil. Čerstvě podzimní počasí bylo velice příjemné a děti i dospělí si ho užívali. Pohoda se odrazila též v počtu soutěžních družstev.

Výsledky soutěže na téma ochrana přírody(.pdf)

Hubertský den 22. 9. 2009