Zahájení školního roku 2015/2016

01. 09. 2015

Vítám Vás ve školním roce 2015/2016. Do letošního školního roku vstupujeme se změnou na hlavních chodbách, kde jsou na novém linoleu pro žáky připravené šatní skříňky. Doufám, že si žáci budou skříňky udržovat v pořádku a zamykat, a tím si chránit své osobní věci.

V areálu mateřské školy se 5. 9. bude otevírat environmentální učebna pro mateřskou školu s nově nainstalovanými prvky.

Přeji Vám všem úspěšný školní rok, mnoho radosti z vykonané práce a doufám, že se všichni společně budeme snažit o vytváření příjemného školního prostředí.

Hodně štěstí a úspěchů do nového školního roku.

                                                                       Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy

Odkaz na video