Exkurze 5. třídy - firma Becker a Mariánská Týnice 20. 11. 2009

20. 11. 2009

Na webových stránkách firmy BECKER Kralovice s.r.o. www.becker-bohemia.cz si můžeme přečíst: „Náplní činnosti firmy je sběr a svoz komunálních odpadů, sběr separovaných odpadů, jejich zpracování na vlastní třídící lince; letní a zimní údržba komunikací; údržba komunikací a veřejné zeleně; likvidace černých skládek a rekultivace stávajících skládek; nakládání
s nebezpečnými odpady; kontejnerová služba; výkup železného šrotu a barevných kovů; zpracování projektů a studií pro nakládání s odpady; inženýrská a investorská činnost." Své postřehy z exkurze nám napsaly Šárka Hudčeková a Ivana Horvátová z páté třídy.

V pátek 20. listopadu jsme spolu s paní učitelkou Knappovou a ještě s Aničkou Richtrovou a Alenou Korbelovou z deváté třídy jeli na exkurzi do firmy Becker v Kralovicích. Hned po příjezdu nás zaujaly velké hromady odpadků. Však jsme se o nich vzápětí dozvěděli mnoho důležitých informací! O tom, jak se odpad třídí, sváží a dále zpracovává. Zejména povídání o všudypřítomných PET lahvích bylo velmi poučné. Vlastně byla poučná celá naše exkurze.

Exkurze 5. třídy - firma Becker a Mariánská Týnice 20. 11. 2009