Absolventi 2011

01. 01. 2000

IX. třída

třídní učitel: P. Hrůzová

Ročenka

30. 6. 2011 rozloučení s 9. tř.

2011.jpg

Stojící zleva: Alena Polakovičová, tř. uč. Petra Hrůzová, Dominik Sára, Miroslav Vinduška, Jakub Pokorný, Aneta Alexijová, Michal Tatzauer, Miroslav Podolák, Simona Švidroňová a Dominika Kinská

Přední řada zleva: Veronika Dolejšová, Linda Sirotková, Lenka Marková, Aneta Černohorská, Zdeňka Sajfridová a Marie Zikulová

Další spolužáci:

Jan Belica – do 6. tř.
Petra Polakovičová – do 6. tř.  
Nikola Vaňourková – v 6. tř.
Luboš Fidler – konec 7. – počátek 9. tř.