Přednáška o workoutovém hřišti

15. 01. 2018

V pátek 12. ledna měly 6. a 7. třída hodinovou přednášku na téma workoutové hřiště. Přednáška se konala v učebně paní učitelky Konířové, kde byli přítomni i pan ředitel Koníř a pan starosta Jan Polák. Právě pan starosta nám vysvětlil, že workoutové hřiště je vlastně jakási posilovna v přírodě, umožňující cvičení na čerstvém vzduchu kdykoli během dne. To, o kterém jsme mluvili, by se mělo v budoucnu nacházet v blízkosti jesenického autokempu, případně na rovince nedaleko benzinové stanice. Město Jesenice už o dotaci na hřiště požádalo. Protože se nám tato myšlenka líbí, podepsali se žáci na listinu o její podpoře. Byla to zajímavá a prospěšná přednáška.

Napsaly: Marie Duchková, Eliška Kudráčová a Vlasta Rácová, VII. třída