Exkurze na výstavu The Human Body Exhibition – 8. a 9. tř. 16. 3. 2012

16. 03. 2012

O výstavě s názvem The Human Body Exhibition už bylo napsáno mnohé. Proč? O tom jsme se přesvědčili v pátek 16. března, kdy se naše supina složená z žáků osmé a deváté třídy vypravila
s paní učitelkou Knappovou do Prahy.

Hodně realistická výstava nabízí návštěvníkům pohled na vypreparovaná lidská těla od kosterního systému přes svalstvo až po jednotlivé orgány. Při práci s exponáty se osvědčila revoluční metoda polymerové konzervace, při níž je tekutina v lidské tkáni nahrazena silikonem. Velmi na nás zapůsobila i část expozice, která poukazovala na poškození lidského těla nebo orgánů. Mohli jsme spatřit plíce zničené následkem kouření nebo kolenní kloub, na kterém se usadila rakovina. Unikátem výstavy však byla nervová soustava, při jejímž „oddělování" museli patologové strávit spoustu času. Pozoruhodné exponáty se nacházely v různých polohách, aby návštěvníkům výstižně přiblížily, co se děje s lidským tělem při pohybu. Díky naší průvodkyni, studentce medicíny, jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Nejvíce nás ovšem zaujala sekce s rozmnožovací soustavou, kde jsme mohli spatřit naložená miminka v různém stádiu vývinu. Byla zde i miniaturní embrya, bohužel už ve vývinu nedokončeném.

Detailní seznámí s lidským tělem a jeho funkcemi na nás udělalo velký dojem. Přestože by důkladné prozkoumání exponátů zasloužilo více času, byli jsme rádi, že jsme výstavu zhlédli. Myslím si, že se taková příležitost nenaskytne každému.

Napsala Štěpánka Edlová, IX. třída

Exkurze na výstavu The Human Body Exhibition 8. a 9. tř. 16. 3. 2012