Exkurze do společnosti Pinie Lubná

15. 10. 2019
Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zúčastnila prvního ročníku dovednostní soutěže žáků 8. a 9. tříd s názvem Šikovné ruce. Účasti předcházela poznávací exkurze ve společnosti Pinie Lubná, jejíž součástí je také Dřevoobchod Lubná, kterou si v úterý 15. října zopakovali letošní osmáci a deváťáci.

Obě třídy cestovaly v doprovodu pana ředitele Koníře a paní učitelky Valešové, jeho zástupkyně. Do Lubné jsme přijeli asi v deset hodin a hned se přesunuli do Pinie. Jde o rodinnou firmu, o níž si každý může přečíst na internetové stránce pinie.cz. Tady nás mile přivítal pan Marcel Pergler. Zeptal se nás, o jakém povolání uvažujeme a jaké máme povědomí o dřevě, jeho zpracování a využití. Zajímavé informace nám sdělil i přítomný pan lesník. Pověděl nám, jak roste strom, co se s ním poté děje a k jakému účelu je jeho dřevo vhodné. Potom začala vlastní exkurze. Ve výrobním areálu jsme zhlédli postupy strojního obrábění dřeva i manuální zručnost zdejších zaměstnanců. Pan Pergler nám vysvětlil, jaké předpoklady musí každý zaměstnanec splňovat, aby se této práci mohl věnovat. Samozřejmě jsme se mohli zeptat na všechno, co nás zajímalo.
 
Na závěr exkurze jsme si mohli vybrat dřevěné polotovary na zhotovení výrobků, s nimiž se budeme ucházet o dobré umístění v dalším ročníku soutěže Šikovné ruce. Když jsme budovu opustili, podívali jsme se ještě, jak se připravuje palivové dřevo. Poté jsme se rozloučili a vydali se na autobusovou zastávku. Vlakový spoj z Rakovníka do Jesenice nenavazoval, a tak každému přišel vhod zhruba hodinový rozchod na náměstí. Pak už následovala jen cesta zpět do školy.
 
Exkurze do Pinie Lubná byla velmi poučná a možná někoho inspirovala k volbě budoucího povolání. Byla naší první letošní a my se už těšíme na ty příští.
 
Napsal Radek Pavelek z 8. třídy