Hubertský den 13. 9. 2012

13. 09. 2012

Ne příliš šťastný termín si pro letošní Hubertský den zvolili pracovníci Lesní správy Lužná. 13. září 2012 byla obloha zatažená po celé dopoledne, chvílemi pršelo a teplota také nebyla optimální. Za této situace přistoupilo vedení školy k prozíravému řešení a pro děti 4. a 5. třídy objednalo autobus, který je na místo tradiční akce dovezl. Žáci 2. a 3. třídy zůstali ve škole, kde si prošli přírodovědnou soutěž, kterou pro ně připravil V. Hron z 8. tř.

Navzdory nepřízni počasí byly pro děti přichystány různé dovednostní a znalostní soutěže, například házení míčků do otvoru, poznávání stromů a jejich plodů, skládačky z přírodních materiálů, překračování provazové pavučiny, znalosti z myslivosti apod. Samozřejmě nemohl chybět oheň a špekáčky k opékání, oblíbení koníci a další zajímavé atrakce.

Krátce po dvanácté hodině akce pro děti skončila. Přestože si sluníčka příliš neužily, dobrou náladu si udržely i při zpáteční cestě autobusem ke škole. Hubertský den nakonec slavil úspěch i tentokrát.

Hubertský den 13. 9. 2012