Tonda obal na cestách

26. 03. 2019

Tonda Obal je jméno chlapce z internetové stránky https://www.starsi.tonda-obal.cz/. Na ní se můžeme dočíst, že Tondovým koníčkem je vše, co se týká správné manipulace s odpady. 

Ve středu 26. února jsme si na toto téma povídali v naší šesté třídě, ale i ostatní třídy měly stejný program – poznání různých druhů odpadu, správné třídění do barevných kontejnerů, svoz odpadu, jeho následné dotřídění a recyklace. Probíhá to zhruba takto:
 
1) V obchodě si koupíme nějaké zboží a vyndáme ho z obalu. Obal může být různý, například papírový, plastový nebo skleněný.
2) Je dobré doma všechny obaly třídit a potom je odnést do barevných kontejnerů nebo na sběrný dvůr.
3) Pravidelný odvoz roztříděného odpadu zajišťují svozové firmy, které k tomu používají speciálně upravená vozidla.
4) Pro další zpracování je třeba shromážděný odpad dotřídit podle jednotlivých druhů materiálů a zbavit ho nežádoucích příměsí (nečistot).
5) Materiál je nyní připraven pro opětovné použití (recyklaci).
 
            O tom všem jsme si nejen povídali, ale také si třídění odpadu vyzkoušeli. Až na čtyři z nás se to všem podařilo bez chyby. Určitě se každý poučil a uvědomil si, jak je odpovědný přístup k odpadu důležitý. Ušetří se spousta energie a primárních surovin a navíc si uleví i naše životní prostředí.

Napsala Martina Jelínková, VI. třída

Tonda obal na cestách