Školní kolo dějepisné olympiády

25. 11. 2020

Ve středu 25. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma Labyrintem barokního světa (1556 – 1781).

Do soutěže se zapojili tři žáci – Míša Braunová ze 7. třídy, Honza Dostál z 8. třídy a Jitka Chalupová z 9. třídy. Všichni se stali úspěšnými řešiteli a postupují do okresního kola soutěže.

  1. místo Jitka Chalupová - 53 bodů
  2. místo Michaela Braunová - 49,5 bodů
  3. místo Jan Dostál - 49 bodů

Vysoký počet dosažných bodů (max. 60) je o to cennější, že soutěžní úkoly žáci plnili ve svém volném čase, kterého měli při distanční výuce zajisté poskrovnu. Zasloužené odměny všichni soutěžící obdrží, až bude obnovena prezenční výuka.

Mgr. Petra Hrůzová