Exkurze do Západočeské galerie

24. 11. 2021

24. 11. 2021 jsme skoro celá třída vyrazili na exkurzi za výtvarným umění. Vyjížděli jsme v osm hodin z Jesenice. Zatímco jsme čekali v Blatně, připojili se k nám Blatenští a holky z Jesenice, které nocovaly v Blatně. Vlak byl poloprázdný a cesta rychle ubíhala.

V Plzni jsme se rovnou přesunuli do Masných krámů, jedné z budov Západočeské galerie. Masné krámy bývaly ve středověku „řeznictvím“, je to úzký dům s mnoha výklenky (dnes zazděnými), z kterých se maso prodávalo.
V galerii byla výstava Aviatika v české vizuální kultuře a nás čekal edukativní program s ní spojený. Nejdříve jsme měli vybrat jeden obraz, který se nám líbí, a popsat, proč se nám líbí. Paní, která se nám věnovala, nás zkoušela z pojmů známých z hodin výtvarné výchovy (kompozice, grafika apod.). Řadili jsme rozstříhaný příběh o Ikarovi a Daidalovi, který už jsme znali z 6. třídy z literatury. Pak jsme měli namalovat naši představu nějakého létacího stroje a na závěr jsme luštili křížovku. Výrazy jsme mohli hledat pod obrazy.
Nejzajímavější byl model Sputniku, který visel ze stěny uprostřed jedné místnosti.
Protože jsme měli hlad, navštívili jsme McDonald a potom zamířili na vánoční trhy na náměstí. Svezli jsme se na vyhlídkovém kole, někteří vylezli na věž kostela a Ríša utratil spoustu peněz. Cesta domů už byla jen tečkou za celým dnem.
 
Eliška, Eliška, Náťa, Áďa, Danča