Vlašim, ekologický program, 9. tř.

17. 10. 2022

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim má za sebou desítky úspěšných projektů, jejichž posláním je osvěta v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví, rozvoj vztahu k přírodě a k životnímu prostředí vůbec.

Ví o tom samozřejmě i ZŠ a MŠ Jesenice, která se v minulosti některých projektů zúčastnila. A zapojila se i letos, kdy ve dnech 17. až 19. října přicestovala do Vlašimi 9. třída s p. učitelkami Knappovou a Tomkovou. Více nám o tom napsala účastnice akce Katka Halámková…

PONDĚLÍ 17. 10. 2022

Do střediska mikroregionu Podblanicko jsme přicestovali vlakem a hned se ubytovali ve zdejším ekocentru. Protože všem cestou vyhládlo, zašli jsme nejprve na oběd a teprve poté začal program. Úkol, který před námi stál, zněl: sestav recept na výrobu chleba. Potřebné instrukce na recept jsme získali v paraZOO, což je expozice živočichů Záchranné stanice ČSOP ve Vlašimi. Byla otevřena v červnu roku 2012, takže letos oslavila desáté výročí.

Večer jsme se vydali na procházku do zámeckého parku. Rozdělili jsme se do dvou skupin ve snaze najít dva cíle – Starý hrad a Znosimskou bránu. Starý hrad míval název Kouzelný hrad, protože jeho nábytek byl pomocí tajného mechanismu skryt pod podlahou. Tento objekt našly bezpečně obě skupiny. Znosimskou bránu však našla druhá skupina až s drobnými komplikacemi.  
Je důležité zmínit, že nás projektem provázel „záhadný muž“ z minulosti. Díky němu byl náš pobyt ve Vlašimi koncipován jako dobrodružná expedice, na jejímž konci třída nalezne poselství 4P, důležité pro život. Dvě „péčka“ jsme obdrželi již v roce 2020 (viz Jeseníček č. 3/2020-2021), než nás okolnosti donutily k dvouleté přestávce. Dnes bylo naše snažení korunováno získáním třetího „P“, které znělo „PŘEMÝŠLEJ!“

ÚTERÝ 18. 10. 2022

Úterní program se zaměřil na Indonésii, kulturu a každodenní starosti jejího lidu. Zmíní se o tom dopis „Můj příteli, …“, který je přílohou článku na konci.

Po obědě jsme se vrátili do zámeckého parku, kde jsme si zahráli různé hry a také lovili drobné živočichy z potůčku. Právě vodní bezobratlí živočichové nám mohou mnoho vypovědět o kvalitě a čistotě prostředí, ve kterém žijí. Po návratu do ekocentra jsme pak získaný materiál určovali za pomoci názorných klíčů a lup.

STŘEDA 19. 10. 2022

Dnešním dnem dospěla naše třídenní expedice ve Vlašimi ke konci. Dopoledne jsme ještě prováděli různé aktivity ve skupinách a následně se odebrali do parku ke Starému hradu. Zde jsme získali poslední očekávané „P“. Cíl expedice byl splněn a my se mohli vydat na cestu domů.
Napsala Kateřina Halámková

DOPIS NA ZÁVĚR

Můj příteli,
jsem rád, že jsi došel až sem. Nyní jsi připraven porozumět nejen tomu, co znamená poslední „P“, ale také významu dovětku za mým podpisem. Významu písmen „T. S.“ Zjistil jsi, jak se žije lidem v Indonésii. Možná už si umíš představit, jaké řeší problémy, co jim chybí a co by si přáli změnit. Už také víš, že jejich problémy i problémy životního prostředí ve vzdálených zemích souvisí s každým z nás.

Vším, co děláme, a každým svým rozhodnutím ovlivňujeme svět kolem sebe – zanecháváme v něm STOPY. Naše stopy můžou být různé – hluboké nebo jemné, dobré či špatné. Většina z nás si ale přeje, aby naše stopy byly co nejlepší.

Naše každodenní rozhodnutí mají vliv nejen na náš život, ale i na Zemi a to, jak se na ní žije i ostatním lidem. Proto „Použij!“ to, co jsi zjistil, co nejlépe, jak dovedeš. Ano, poslední „P“ skrývá slovo „POUŽIJ!“

Zkus se tady a teď zamyslet nad tím, co dobrého pro Zemi nebo lidi, kteří na ní žijí, můžeš udělat ty osobně. Vymysli alespoň jednu konkrétní věc, třeba i drobnost, kterou bys chtěl přispět k tomu, aby se na Zemi žilo o maličko lépe. Na splnění toho, pro co se rozhodneš, budeš mít rok a den.
Své rozhodnutí napiš na lístek z obálky, kterou najdeš v truhle. Lístek poté vlož zpět do obálky a napiš na něj svoji e-mailovou adresu. Až přijde čas, tvůj lístek se ti vrátí.

Toto je další tajemství na cestě 4P: „Jsou to Tvoje Stopy, co utvářejí krajinu a naši Zemi, po které chodíme.“

S pozdravem Tvůj T. S.