Projekt Les, říjen - 2.A

31. 10. 2022

V rámci říjnového úkolu jsme využili každé pěkné počasí k vycházce do přírody. Nasbírali kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, bukvice, šišky a různé listy.

Vše jsme využili k poznávání – pojmenovávání, přiřazování, výstavě a výrobě. Získané vědomosti žáci využili v prvouce, kde právě probíráme přírodu na podzim a poznávání a přiřazování listů a plodů ke stromům. Z nasbíraných plodů, listů a šišek si pak žáci vyrobili ve skupinách stromové skřítky a později si z velkých šišek každý vyrobil i svého skřítka.

Na další vycházce si žáci vyzkoušeli frotáž listů a různých struktur kůr. Tato činnost je velmi bavila. Děti pracovaly se zájmem a nadšením. Frotáž kůry se dělá tak, že se papír přiloží na kmen stromu nebo na list, který je rubem nahoru a tlustou pastelkou se silně přebarví. Výslednou frotáž můžeme vystřihnout ve tvaru kolečka a nalepit na čtvrtku. Každá skupinka může na čtvrtku připsat spolu s učitelem správný název stromu.

Mgr. Jana Doležalová