Zima v kalendáři 2022

24. 11. 2022

Po pilných přípravách, kdy jsme s dětmi tvořili, nacvičovali, instalovali apod., nadešel slavnostní okamžik otevření výstavy ve Vlastivědném muzeu Jesenice.

Výstavu zahájil pan ředitel ZŠ a MŠ Jesenice Petr Koníř. Následovalo vystoupení dětí ZŠ Jesenice, které si připravily zimní a vánoční písničky za doprovodu fléten (děti z 2., 3. a 4. třídy a paní učitelky Jana Doležalová, Jitka Chvojková a Anna Poláková) a kláves (paní uč. Jaroslava Řehořová).  

Paní učitelky J. Doležalová a J. Řehořová vzorně děti připravily a vystoupení mělo velký úspěch. Výstavní místnost byla zcela zaplněna lidmi, a tak mnozí museli zůstat a poslouchat ve vedlejší místnosti i na schodišti. Na výstavě, která potrvá do 22. 12. 2022, jsou ke zhlédnutí obrázky a výtvory dětí ze základní i mateřské školy. Po vystoupení bylo pro návštěvníky připraveno malé pohoštění a všichni měli možnost v klidu si práce dětí prohlédnout. Všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli, patří velké poděkování.

                                                                                           Ing. Jitka Pecková