Vánoční jarmark

22. 12. 2022

Co takhle uspořádat vánoční jarmark a jeho výtěžek dát tam, kde je potřeba? Tak přesně takhle zněla moje otázka na začátku školního roku na pana ředitele. Odpověď byla ano, proč ne. Čekala nás spousta práce. V první řadě rozhodnout o termínu a vymyslet, jak celý jarmark pojmeme. Postupně jsme zvolili datum vyrábění i prodeje.

Kolegové se postupně hlásili s tím, co budou vyrábět. Na prvním stupni vyráběly děti se svými třídními učitelkami. Na druhém stupni vzniklo šest dílen, na které se mohli žáci libovolně zapsat. V pondělí 19. 12. vypukla tak dlouho očekávaná výroba. Během dne se žáci navštěvovali na dílnách a koukali, co se kde vyrábí, všude panovala pohodová nálada. Někteří žáci nás moc mile překvapili, jaké krásné výrobky vyrobili a měli z toho dobrý pocit. Během úterý dopoledne a části odpoledne jsme jarmark společnými silami připravili. Pro příchozí návštěvníky bylo připraveno celkem šest obchůdku s výrobky a  malá kavárna. V 15 hodin vše vypuklo. Krásné vánoční atmosféře napomohlo i pěvecké vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Doležalové a Řehořové, které si přivedly na pomoc paní učitelku Chvojkovou a paní Polákovou. Následovalo krátké taneční vystoupení, které si pro nás všechny připravila děvčata z pohybového kroužku jako překvapení.

Ve čtvrtek 22. 12. v 10 hodin dopoledne čekali všichni žáci, učitelé, paní kuchařky, paní uklízečky i pan školník v tělocvičně a čekali na chvíli, kdy naše škola předá šek mamince Martinky Bidrmanové. Ani nevíte, jakou radost nám všem udělalo, když tížený šek měl hodnotu 28 978 Kč. Pro mě osobně to byl nezapomenutelný moment, protože asi v každém z nás putoval pocit, že všechna ta práce měla smysl, a že když spolupracujeme, dokážeme hodně.

Na závěr bych moc ráda poděkovala vedení školy za obrovskou podporu, protože bez té by žádný jarmark nebyl. Dále moje poděkování patří kolegyním i kolegům za zapojení do vyrábění i do prodeje, paním kuchařkám, které upekly dobroty a vzaly si na starost kavárnu, panu školníkovi za pomoc s výzdobou, paní uklízečce za práci s úklidem, rodičům, kteří vyrobili výrobky i doma, školnímu parlamentu za výzdobu školy, která tak napomohla vánoční atmosféře, žákům, kteří se zapojili do vyrábění krásných výrobků. Poslední a největší dík patří všem, kteří přišli a přispěli Martince na rehabilitace.

Mgr. Nikola Tomková

Vánoční jarmark

Finanční dar pro Martinku