Knihtisk, 5. a 7. tř.

01. 03. 2023

U příležitosti 480. výročí vydání Hájkovy kroniky české připravilo Muzeum T. G. M. v Rakovníku výstavu, kterou si nenechaly ujít 5. a 7. třída s třídními p. učitelkami E. Konířovou a R. Vyletovou.

Odjíždělo ze z vlakového nádraží ráno ve středu 1. března. Na zastávkách postupně přistupovali přespolní žáci, takže jsme do Rakovníka dorazili v kompletních sestavách. Času bylo dost, a tak jsme si dopřáli dvacetiminutový rozchod u obchodu BILLA. Teprve poté zamířila naše výprava do muzea.

Shromáždili jsme se v jedné místnosti, kde naši exkurzi zahájila asi hodinová přednáška. Dozvěděli jsme se spoustu informací o slavné kronice Václava Hájka z Libočan, vzácných starých tiskovinách a pečlivě zrestaurovaných originálech z 16. až 19. století, mezi nimiž nechybí ani nejstarší vyobrazení města Rakovníka. Během povídání si zájemci vyzkoušeli práci na tiskařském lisu a vytiskli si úvodní stranu prvního vydání Hájkovy kroniky české, což bylo velice působivé.

Po tomto zajímavém a poučném workshopu následoval rozchod na náměstí. Vyplnil se tím zbývající čas do odjezdu vlaku zpět do Jesenice. Děkujeme za krásnou exkurzi!

Napsala Laura Zelenková, 7. třída