Infocentrum LČR

08. 03. 2023

Exkurze do Informačního a vzdělávacího střediska Lesů České republiky v Křivoklátě se uskutečnila ve středu 8. 3. 2023.

Do Křivoklátu jsme přicestovali vlakem před půl devátou ráno. Procházkou jsme došli do IVS LČR, kde už na nás čekal pan Ing. Miroslav Pecha, ředitel Lesnického parku Křivoklátsko.

Pan Pecha si pro nás připravil poučnou přednášku o ptácích. Každého ptáčka, o němž nám vyprávěl, nám vždy ukázal na fotce nebo jako vycpaninu. Přednáška trvala hodinu a půl. Přesto byla naše třída po celou tu dobu pozorná, psala si poznámky a s panem Pechou dobře spolupracovala.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života opeřenců a také to, že na Křivoklátsku je ptačí oblast pro 8 druhů ptáků: žlunu šedou, strakapouda prostředního, kulíška nejmenšího, lejska bělokrkého, včelojeda lesního, lejska malého, ledňáčka říčního a výra velkého.

Po přednášce nás čekala soutěž v poznávání ptáků. Celkem jsme mohli získat 60 bodů. Tomáš Václavík zvládl poznávačku nejlépe, získal 45 bodů. O druhé místo se dělila děvčata Jana Klementovičová a já (Hana Králíčková) s počtem bodů 37, na třetím místě byla Zora Vaňková s počtem 35 bodů. Vítězové si odnesli pravítka, ořezávátka apod. A protože Tomáš měl nejvíce bodů za dobu, kdy tuhle poznávačku v IVS LČR dávají, vysloužil si navíc knihu „Křivoklátský lesník vzpomíná“ s osobním věnováním, kterou pan Pecha napsal.

Když vzdělávací program skončil, měli jsme ještě hodinu a půl čas do odjezdu vlaku. Proto jsme se vydali na dětské hřiště a naučnou stezku kolem Křivoklátu. Stihli jsme to akorát, protože při nastupování do vlaku začalo pršet. Musím uznat, že počasí nám nakonec přálo, protože podle předpovědi jsme měli moknout celý den.

Za 6. třídu napsala Hana Králíčková