Výlet ŠD a 5. třídy – zámek Lnáře a hrad Radyně

23. 05. 2013

Zámek Lnáře

Ráno jsme vyjeli v 8,00 hodin, po cestě jsme se zastavili na benzínce na občerstvení a jeli jsme dál. Cesta trvala asi dvě hodiny. Když jsme dorazili na zámek Lnáře, šli jsme nejprve do muzea koček. Koček bylo nespočetně mnoho. Poté jsme šli na Divadlo Kuba a teprve po pohádce na prohlídku zámku. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na hradě Radyně. Ten jsme si prohlédli a jeli jsme domů. Cestou jsme se zastavili v MC Donaldu. Všichni byli moc rádi a jeli spokojeně domů. Byli jsme unavení a někdo i usnul. Přijeli jsme asi v 16,00 hodin a všichni se rozešli domů.

Výlet se neskutečně povedl, byl krásný, jely bychom klidně znovu.

Lucie Cinková a Dita Kulhánková

Ve čtvrtek 23. 5. se obě páté třídy a školní družina vypravily na autobusový výlet. Od školy jsme vyjeli kolem osmé hodiny a pak si to namířili do Jihočeského kraje na zámek Lnáře. Než však došlo k prohlídce zámku, navštívili jsme nejprve zdejší Muzeum kočky. Paní průvodkyně nám pověděla spoustu zajímavostí ze společného soužití lidí a koček od dob starého Egypta po současnost.

Od zdlouhavé chůze jsme si odpočinuli v divadélku Kuba, kde jsme zhlédli pohádku „Princezna na hrášku". Určitě to bylo hezké zpestření dne.

Po divadelním představení konečně přišel na řadu zámek Lnáře. Pozornost si zasloužily obrazy majitelů zámku, galerie erbů a také unikátní Velký sál. I tato prohlídka byla velmi zajímavá.

Na zpáteční cestě nám autobus zastavil u hradu Radyně. Vlastně je to spíše zřícenina hradu. Dovnitř jsme se ale nedostali, protože měli zavřeno. Proto jsme další zastávku udělali v Plzni a dopřáli si občerstvení v MacDonaldu. Pak už naše cesta do Jesenice pokračovala bez přerušení. Kolem 16. hodiny jsme dojeli ke škole a rozešli se do svých domovů. Výlet jsme si užili a máme na co vzpomínat.

Napsala Dominika Laurová

Výlet ŠD a 5. třídy – zámek Lnáře a hrad Radyně 23. 5. 2013