Přehled článků

Muzeum Rakovník, 9. tř, 2019

Každý si potřebuje někdy odpočinout. Když se skloubí odpočinek i zábava, je to o to lepší.

Exkurze do Valea 2019

Mezi významné výrobní závody našeho okresu patří Valeo. A právě sem, do rakovnického Valea, se vypravily na exkurzi 8. a 9. třída ZŠ a MŠ Jesenice s paní učitelkou Konířovou a paní učitelkou Knappovou.

Exkurze, IC LČR Křivoklát, 5. tř.

V pátek 8. března ráno se naše 5. třída sešla na jesenickém nádraží. V 730 jsme odjeli vlakem do Rakovníka a odtud dalším spojem do Křivoklátu.

Exkurze do truhlárny, 7. tř.

Na adrese Oráčovská 10 provozuje svou truhlářskou dílnu pan Martin Louženský. Když od něj přišlo pozvání na exkurzi, nebo spíš truhlářský workshop pro žáky v rámci pracovního vyučování, nebylo proč váhat.

Exkurze 9. třídy do Geosvěta v Praze

Návštěva předvánoční Prahy spojená s exkurzí do vybraných míst byla cílem poznávacího výletu 9. třídy ve čtvrtek 20. prosince.

Matrika, 8. tř.

Městský úřad Jesenice sídlí v moderní budově vedle Mírového náměstí. Ve čtvrtek 25. října se sem vypravila naše osmá třída s paní učitelkou Konířovou, abychom se více dozvěděli o jeho matrice.

Exkurze Praha, Doteky státnosti, 7. a 9. tř.

Výstavu Doteky státnosti připravil v Jízdárně Pražského hradu Vojenský historický ústav u příležitosti výročí založení naší republiky. Prohlédnout si tuto výstavu bylo hlavním cílem společného výletu 7. a 9. třídy do Prahy v pondělí 22. října.

Exkurze 6. tř. do knihovny

Exkurzi do jesenické knihovny si naše šestá třída naplánovala s paní učitelkou Konířovou na pátek 5. října. Knihovna přiléhá ke kulturnímu domu a my jsme se do ní vypravili, abychom si ji nejen prohlédli, ale také si něco řekli o knížkách.

Voda, rybníky a rybnikářství v Jesenici

Ve středu 27. 6. 2018 se vydali prvňáčci společně s panem Trpákem k rybníkům v Jesenici.